top of page
Holigomed afb.png

Photo by  rawpixel on Unsplash

  • Eenvoudige meting

  • Duidelijk beeld van belasting

  • Prijsvriendelijke meting

  • Directe uitslag

OS "oligo scan"

De Oligoscan bepaalt via spectrofotometrie de gehaltes van:

  • 20 voor het leven onmisbare mineralen en spoorelementen

  • 14 toxische, zware metalen waaronder aluminium,  kwik en lood.


Hoe werkt de Oligoscan?

Iedere substantie absorbeert en emitteert licht van een bepaald golflengtebereik.

Hoe geconcentreerder een stof is, des te meer licht geabsorbeerd wordt. Hierdoor is een kwantitatieve analyse mogelijk.

Spectrofotometrie wordt al jaren toegepast in laboratoria, de chemie, biologie en industrie.
Waarde van essentiële elementen, zoals magnesium, zink en selenium worden via de Oligoscan binnen één minuut in kaart gebracht.

Lees meer

OligoScan Home
Oligoscan meer info

De Oligoscan heeft meerdere, sterke pluspunten in vergelijking tot andere methoden.:

  • Binnen één minuut resultaten via overzichtelijk rapportage

  • In vergelijking tot onderzoek van bloed, haar of urine is de meting van de Oligoscan beduidend goedkoper voor de patiënt.

  • Is niet belastend voor het lichaam, er wordt alleen een lichtstraal via de huid gezonden.

  • Is een weefselmeting in tegenstelling tot de meeste andere bepalingen. 

OligoScan report.jpg
bottom of page