Photo by  rawpixel on Unsplash

OligoScan

De Oligoscan bepaalt via spectrofotometrie de gehaltes van:

 • 20 voor het leven onmisbare mineralen en spoorelementen

 • 14 toxische, zware metalen waaronder aluminium, kwik en lood.


Hoe werkt de Oligoscan?

Iedere substantie absorbeert en emitteert licht van een bepaald golflengtebereik.

Hoe geconcentreerder een stof is, des te meer licht geabsorbeerd wordt. Hierdoor is een kwantitatieve analyse mogelijk.

Spectrofotometrie wordt al jaren toegepast in laboratoria, de chemie, biologie en industrie.
Waarde van essentiële elementen, zoals magnesium, zink en selenium worden via de Oligoscan binnen één minuut in kaart gebracht.

Lees meer

 • Eenvoudige meeting

 • Duidelijk beeld van belasting

 • Prijsvriendelijke meting

 • Directe uitslag

 
 

De Oligoscan heeft meerdere, sterke pluspunten in vergelijking tot andere methoden.:

 • Binnen één minuut resultaten via overzichtelijk rapportage

 • In vergelijking tot onderzoek van bloed, haar of urine is de meting van de Oligoscan beduidend goedkoper voor de patiënt.

 • Is niet belastend voor het lichaam, er wordt alleen een lichtstraal via de huid gezonden.

 • Is een weefselmeting in tegenstelling tot de meeste andere bepalingen. 

Valkenlaan 21      │      B-2900 Schoten      │      België      │            Tel +32  3685 4545       │                 info@blmc.eu

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Alle informatie op deze site is puur informatief en heeft geen enkele medische claim. BLMC of zijn vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor informatie welke gegeven wordt door derden.. Bij medische vragen of klachten is het altijd noodzakelijk uw behandelend arts te raadplegen.

 2019 Energetic Growth Org ®